Grupa Producentów Rolnych Kalinka Sp. z o.o.

poznaj nas bliżej

O Grupie Kalinka

Grupa Producentów Rolnych Kalinka Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zakupu i sprzedaży zbóż i roślin oleistych oraz sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin.

Nasza Misja

ekologiczne uprawy

Tworzymy nowoczesne gospodarstwo ukierunkowane na jakość produkcji rolnej przy jednoczesnej koncentracji na ochronie środowiska, zmniejszeniu emisji CO2, a także współpracy z podmiotami w Polsce i Unii Europejskiej na zasadach partnerstwa w długoletniej perspektywie.

Nasza Wizja

nowoczesne podejście

Utożsamiamy się z nowoczesnymi gospodarstwami w Unii Europejskiej koncertując się na jakości i stawiając na zrównoważony rozwój. Jesteśmy obecni w procesie wdrażania rozwiązań chroniących środowisko, tym samym przeciwdziałając nadprodukcji CO2 w polskim rolnictwie.

Co robimy?

Oferta produkcyjna

Prowadzimy nasze uprawy na ponad

+2000hektarów

Pszenica

Pszenżyto

Jęczmień

Kukurydza

Owies

Rzepak

Ziemniak

Burak cukrowy

Dynia oleista

Koncentrujemy się na produkcji zbóż i warzyw. Nasze produkty zasilają rynek żywnościowy w kraju i na terenie Unii Europejskiej. Współpracujemy z renomowanymi markami z branży rolniczej

Oferta handlowa

Oferta zakupowa

Zboża

Rzepak

Kukurydza

Oferta sprzedażowa

Nawozy azotowe

Nawozy wieloskładnikowe

nasiona i materiał siewny

środki ochrony roślin

kruszywo

wapno nawozowe

Dojazd

Kontakt z nami